The 35th (2015)

T34/53/54 Class Men
Rank Time No Name Age Country
1 0:47:32 305 WATANABE SHO 23 JAPAN
2 0:47:38 301 MATSUNAGA HITOSHI 43 JAPAN
3 0:48:40 306 WATANABE SHUSUKE 47 JAPAN
4 0:50:49 313 YOSHINO SEIJI 42 JAPAN
5 0:50:53 303 KANGAWA SUSUMU 47 JAPAN
6 0:51:00 314 SHIROMA KEISUKE 19 JAPAN
7 0:51:05 310 KAWAMURO RYUICHI 42 JAPAN
8 0:51:11 320 HYAKUTAKE TSUYOSHI 29 JAPAN
9 0:51:13 302 SAYANO TOSHIAKI 27 JAPAN
10 0:52:29 344 TANAKA YOSHITAKA 40 JAPAN
11 0:52:40 309 YAMAMOTO YUKIFUMI 61 JAPAN
12 0:53:09 326 HEITOR MARIANO DOS SANTOS 31 BRAZIL
13 0:53:09 332 TAKEMURA KOKI 27 JAPAN
14 0:53:31 315 TATSUMI KOUICHI 51 JAPAN
15 0:53:42 330 OTSU KEISUKE 48 JAPAN
16 0:54:03 325 SHIMADA TOSHIYUKI 58 JAPAN
17 0:54:05 307 WATANABE TOSHIKI 48 JAPAN
18 0:54:26 328 SAITO MINORU 64 JAPAN
19 0:56:10 308 SAIBARA KENICHI 52 JAPAN
20 0:56:12 319 OYAMA TOSHIMITSU 42 JAPAN
21 0:56:27 459 HYUN JE YOON 27 KOREA
22 0:56:33 329 SANO JUNICHIRO 34 JAPAN
23 0:56:33 311 YODA TAKESHI 39 JAPAN
24 0:56:37 341 SUMITANI NOBUYUKI 38 JAPAN
25 0:56:37 323 OOSHIRO AKIYA 23 JAPAN
26 0:57:37 333 AOKI HIROSHI 40 JAPAN
27 0:57:37 340 KAWATANI ISAO 56 JAPAN
28 0:57:37 367 YAMAGUCHI SHUHEI 29 JAPAN
29 0:57:50 312 AKAGI TETSUYA 40 JAPAN
30 0:57:51 338 NASU HIROAKI 53 JAPAN
31 0:58:42 316 KOJIMA SHOHEI 30 JAPAN
32 0:58:44 361 TANAKA HIROKI 23 JAPAN
33 0:58:45 353 VINCE CAVICCHIA 53 SWITZERLAND
34 0:58:46 362 FUKUBA TERUAKI 68 JAPAN
35 0:58:46 348 HASHIMOTO YUKI 32 JAPAN
36 0:58:48 349 ADACHI SHINICHI 52 JAPAN
37 0:58:50 371 SHIGENO MICHIAKI 64 JAPAN
38 0:59:20 381 SASAHARA TAKUMI 15 JAPAN
39 0:59:51 347 KIMURA YUUSEI 16 JAPAN
40 1:00:07 354 OGAWA TAKASHI 57 JAPAN
41 1:01:02 346 YOSHIKAWA ISAMU 62 JAPAN
42 1:01:23 394 MURATA SHIGENORI 31 JAPAN
43 1:01:56 365 MAENO KOICHIRO 47 JAPAN
44 1:02:05 358 KATAKURA MASANDO 56 JAPAN
45 1:02:06 355 HUGO MULLER 52 SWITZERLAND
46 1:02:07 366 YAMANOHA SEISO 63 JAPAN
47 1:02:22 342 NOUJIMA TAKAHIRO 33 JAPAN
48 1:02:37 360 TOMIKAWA FUMIO 63 JAPAN
49 1:02:46 375 HINOURA SHIN 67 JAPAN
50 1:03:23 356 ONIMURA MASATO 54 JAPAN
51 1:03:40 334 NAKATA SHINYA 37 JAPAN
52 1:04:26 352 MURAKAMI KATSUYA 54 JAPAN
53 1:05:20 374 ITO HIROYUKI 53 JAPAN
54 1:05:44 359 MATSUURA SHOJI 62 JAPAN
55 1:05:44 370 SAITO TOMOYUKI 43 JAPAN
56 1:06:02 388 SATO TAKANOBU 53 JAPAN
57 1:06:45 363 SHIOCHI MASARU 27 JAPAN
58 1:07:15 378 ICHINO TAKASHI 57 JAPAN
59 1:07:20 372 TAKASE YUSUKE 26 JAPAN
60 1:07:58 468 YOSHIURA SHIGEYUKI 41 JAPAN
61 1:08:50 386 HATTORI HOSAKU 66 JAPAN
62 1:09:43 405 TAMURA RYO 34 JAPAN
63 1:09:44 391 GOTOU TADAMASA 60 JAPAN
64 1:10:09 395 USHIRO YOSHIHARU 59 JAPAN
65 1:10:44 408 TSUSHIMA HIROMI 72 JAPAN
66 1:10:47 458 FURUSHIRO AMANE 16 JAPAN
67 1:11:05 377 AMIMOTO HIROAKI 46 JAPAN
68 1:11:35 399 OSIRO MORIAKI 60 JAPAN
69 1:12:48 351 JO TAKASHI 55 JAPAN
70 1:13:31 401 UNNO TAKESHI 40 JAPAN
71 1:14:25 327 HARA MASAHIRO 63 JAPAN
72 1:14:44 415 NAKAGAMI YASUHIRO 55 JAPAN
73 1:15:31 409 MORI KATSUTOSHI 73 JAPAN
74 1:16:44 413 ARAMAKI TAKAYUKI 65 JAPAN
75 1:17:20 397 TOYAMA TETSUNORI 60 JAPAN
76 1:18:08 420 TANAKA SHIGEAKI 56 JAPAN
77 1:18:20 402 SAKAI SYUNJI 62 JAPAN
78 1:18:40 393 HARANO YUKI 33 JAPAN
79 1:19:09 406 SUZUKI SEIICHI 36 JAPAN
80 1:19:41 417 KASUYA MASAKAZU 45 JAPAN
81 1:20:03 419 NAKAMURA HISATSUGU 45 JAPAN
82 1:20:23 416 FUJII MASATO 53 JAPAN
83 1:20:29 396 KIKUYA KIYOSHI 49 JAPAN
84 1:20:51 376 HASHIDATE FUTOSHI 52 JAPAN
85 1:22:31 410 KAMATSU KAZUO 82 JAPAN
86 1:24:08 369 HARADA KOICHI 58 JAPAN
87 1:25:16 431 OKADA ISAMU 44 JAPAN
88 1:28:18 425 MIYATA MINORU 65 JAPAN
89 1:29:25 445 TAMAI TORU 56 JAPAN
90 1:30:05 444 MORINAGA TADAHIRO 58 JAPAN
91 1:32:37 435 SHIBATA MASATOSHI 70 JAPAN
92 1:36:26 460 KAWAKAMI KATSUSABURO 61 JAPAN
93 1:39:32 457 FUJITA FUTOSHI 37 JAPAN
94 1:39:44 476 KRISHNA RAJ CHAUDHARY 33 NEPAL
95 1:41:34 437 YANO MITSUTAKA 69 JAPAN
96 1:51:29 446 KITANO HIROSHI 75 JAPAN
DNF - 318 YAMAMOTO HIDEAKI 39 JAPAN
DNF - 343 MIURA TOMOHARU 48 JAPAN
DNF - 364 CARLOS OLIVEIRA 55 BRAZIL
DNF - 439 KAWAHARA SHINTARO 33 JAPAN
DNF - 441 SAKAMOTO YUYA 21 JAPAN
DNF - 442 HIROSE NORIKAZU 53 JAPAN
DNF - 450 TSUNODA AKINORI 66 JAPAN
DNF - 452 TOYAMA MINORU 73 JAPAN
DNF - 463 MENDE YUKI 14 JAPAN
DNF - 466 TAKEHISA HIROTOSHI 64 JAPAN
DNF - 467 UGAZI KOUITI 78 JAPAN

T34/53/54 Class Women
Rank Time No Name Age Country
1 0:53:11 324 NAKAYAMA KAZUMI 32 JAPAN
2 0:54:28 331 MARIA DE FATIMA FONSECA CHAVES 27 BRAZIL
3 0:58:08 389 KINA TSUBASA 25 JAPAN
4 0:58:44 368 YASUKAWA YURIKA 22 JAPAN
5 1:08:57 471 MIDORIKAWA MARIKO 51 JAPAN
6 1:09:35 384 YAMANOHA YORIKO 53 JAPAN
7 1:18:17 414 SAKAMOTO CHIKA 33 JAPAN
8 1:44:51 448 NISHIYAMA MISAKI 15 JAPAN
9 1:46:24 470 KIMURA AKANE 35 JAPAN
10 1:50:14 483 JYOTI ARYAL 24 NEPAL
DNF - 469 FUJII SAYAKA 22 JAPAN

T33/52 Class Men
Rank Time No Name Age Country
1 0:53:41 336 NODA AKIKAZU 34 JAPAN
2 1:03:49 472 AKAI TOSHIYUKI 27 JAPAN
3 1:16:17 475 JONATHAN TSZ-HEI TANG 26 AUSTRALIA
4 1:18:49 422 YASUNO YUHEI 25 JAPAN
5 1:21:12 432 SEKIYA SHINICHI 46 JAPAN
6 1:24:35 411 MATSUO MITSUHIRO 38 JAPAN
7 1:25:46 426 KAWAKUBO KAZUMA 65 JAPAN
8 1:25:52 403 KOIDE KIMINORI 42 JAPAN
9 1:26:33 474 IMAI YOSHITAKA 34 JAPAN
10 1:26:40 421 KUSUDA TAKUMI 24 JAPAN
11 1:27:29 429 TASHIBU HISAKAZU 35 JAPAN
12 1:27:36 407 IWAGAMI GOUICHI 52 JAPAN
13 1:27:41 412 HIGA MITSUO 50 JAPAN
14 1:28:30 434 NISHIJIMA KENICHIRO 50 JAPAN
15 1:31:04 480 TAKAMI HIROSHI 50 JAPAN
16 1:37:50 418 OJIMA KOJI 35 JAPAN
17 1:43:39 491 OKAZAKI SHIGEKI 30 JAPAN
18 1:45:52 473 FUJII YUYA 22 JAPAN
19 2:00:43 482 YAMAMOTO KOUICHI 46 JAPAN
DNF - 427 HIDAKA KOUSUKE 25 JAPAN
DNF - 451 KUDO KINJIRO 89 JAPAN
DNF - 477 KUWAHARA YASUKI 39 JAPAN
DNF - 479 SATO HITOSHI 33 JAPAN
DNF - 481 YAMADA TSUYOSHI 47 JAPAN

T33/52 Class Women
Rank Time No Name Age Country
1 1:12:54 373 KIYAMA YUKA 31 JAPAN
2 1:19:15 484 YOHDA MIKI 52 JAPAN
3 1:50:44 447 INUZUKA KEIKO 53 JAPAN

T51 Class Men
Rank Time No Name Age Country
1 1:28:53 438 KIYOTA SHINYA 21 JAPAN
2 1:33:03 443 HIRAYAMA KENGO 28 JAPAN
3 1:46:39 490 NAGASE KOTARO 30 JAPAN
4 1:50:27 486 JAEWOONG CHOI 27 KOREA
DNF - 453 OGURA TAKAFUMI 26 JAPAN
DNF - 454 SHIMIZU YUTA 29 JAPAN
DNF - 487 KAI KUNIO 45 JAPAN
DNF - 488 KINOSHITA TETSUYA 27 JAPAN
DNF - 489 KUMETA YUKIHITO 48 JAPAN
DNF - 493 SIRADOU KIYOKI 28 JAPAN