The 27th (2007)

T53/54 Class Men
Rank Time No Name Age Country
1 0:45:24 301 YOSHIDA TAKASHI 29 JAPAN
2 0:47:54 305 KANGAWA SUSUMU 39 JAPAN
3 0:47:54 303 WATANABE KANJI 30 JAPAN
4 0:48:39 302 MATSUNAGA HITOSHI 35 JAPAN
5 0:48:39 318 BRETT McARTHUR 42 AUSTRALIA
6 0:48:53 309 UEDA TAKASHI 33 JAPAN
7 0:48:54 312 SAKAMOTO YUKIO 23 JAPAN
8 0:49:19 324 NAGAO YOSHIFUMI 44 JAPAN
9 0:49:20 320 TAKESHIGE KAZUAKI 48 JAPAN
10 0:49:21 313 FUKUBA TERUAKI 60 JAPAN
11 0:49:21 317 PATRICK BAKER 19 AUSTRALIA
12 0:49:21 306 FUJIKAWA YASUHIRO 57 JAPAN
13 0:49:22 307 TATSUMI KOICHI 43 JAPAN
14 0:49:26 319 HARA MASAHIRO 55 JAPAN
15 0:50:39 316 NISHIDA HIROKI 23 JAPAN
16 0:51:15 308 NISHIHARA HIROAKI 26 JAPAN
17 0:52:03 370 TAKAHARA KEIJI 34 JAPAN
18 0:52:05 325 SHIMADA TOSHIYUKI 50 JAPAN
19 0:52:05 304 WATANABE TOSHIKI 40 JAPAN
20 0:52:53 328 YODA TAKESHI 31 JAPAN
21 0:52:58 326 SHIOTA KIYOTAKA 52 JAPAN
22 0:53:01 333 YOSHINO SEIJI 34 JAPAN
23 0:53:27 314 KISHIMOTO TERUAKI 55 JAPAN
24 0:53:29 323 KAWAHARA HIROMU 39 JAPAN
25 0:53:29 331 ARIMA YOSHINOBU 44 JAPAN
26 0:53:30 329 FUTATSUKI KAZUMI 55 JAPAN
27 0:53:30 332 MURAKAMI KATSUYA 46 JAPAN
28 0:53:33 334 SUMITANI NOBUYUKI 30 JAPAN
29 0:53:33 339 VINCE CAVICCHIA 45 SWITZERLAND
30 0:53:35 358 YOSHINAGA TSUGIO 38 JAPAN
31 0:53:35 335 SHIMOMURA SHINYA 39 JAPAN
32 0:53:36 360 KYUNG BACK 27 KOREA
33 0:53:37 330 TASAKI AKIO 48 JAPAN
34 0:53:37 327 WATANABE EIICHI 52 JAPAN
35 0:54:45 322 NISHIMURA YUTAKA 57 JAPAN
36 0:55:56 352 SUGIO RYOICHI 57 JAPAN
37 0:55:58 336 TOYAMA KENJI 34 JAPAN
38 0:55:58 342 KOMATSUZAKI SUSUMU 55 JAPAN
39 0:55:59 364 YOSHIKAWA ISAMU 54 JAPAN
40 0:56:03 345 OKAMOTO KOTARO 38 JAPAN
41 0:56:08 344 RONALD GIBSON 37 AUSTRALIA
42 0:56:11 348 MATSUURA SHOJI 54 JAPAN
43 0:57:40 343 HINOURA SHIN 59 JAPAN
44 0:57:52 321 SHIRASU YUYA 22 JAPAN
45 0:57:53 359 KONISHI RYUJI 30 JAPAN
46 0:58:02 350 JESSIE SALGADO 37 MEXICO
47 0:58:30 353 YAMASHITA TSUGIO 64 JAPAN
48 0:59:27 341 MAEDA JUNICHI 38 JAPAN
49 1:00:07 369 HATTORI HOSAKU 58 JAPAN
50 1:02:04 396 LI LIN 38 CHINA
51 1:02:07 349 OGAWA TAKASHI 49 JAPAN
52 1:02:09 363 AMIMOTO HIROAKI 38 JAPAN
53 1:02:14 347 TOMIKAWA FUMIO 55 JAPAN
54 1:02:27 366 MATSUO KENJI 39 JAPAN
55 1:02:47 338 TAGAWA YOSHINORI 26 JAPAN
56 1:03:22 340 HUGO MULLER 44 SWITZERLAND
57 1:03:35 386 SATO TAKANOBU 45 JAPAN
58 1:04:01 371 ONO YOICHI 30 JAPAN
59 1:05:42 356 UMAMOTO SETSUO 49 JAPAN
60 1:05:49 392 TAKASE YUSUKE 18 JAPAN
61 1:05:51 368 TSUSHIMA HIROMI 64 JAPAN
62 1:05:55 380 USHIRO YOSHIHARU 51 JAPAN
63 1:05:55 405 HIRANO KATSUHIRO 65 JAPAN
64 1:05:56 365 OBAYASHI NOBORU 51 JAPAN
65 1:05:57 354 HARADA KOICHI 50 JAPAN
66 1:05:58 376 SUGIURA TAKEYUKI 58 JAPAN
67 1:05:58 381 KIKUYA KIYOSHI 41 JAPAN
68 1:06:42 389 MATSUI MINAO 58 JAPAN
69 1:06:47 351 TOKUMITSU SADAO 51 JAPAN
70 1:08:37 393 MIYAZAKI SHINICHI 50 JAPAN
71 1:08:38 374 NAKAMURA HISATSUGU 37 JAPAN
72 1:08:44 384 SHINBO KOJI 43 JAPAN
73 1:09:41 395 HUI DING JIN 18 CHINA
74 1:10:06 406 KAMATSU KAZUO 74 JAPAN
75 1:10:41 383 OKABE MAKOTO 43 JAPAN
76 1:10:42 379 TAKAYASU OSAMU 46 JAPAN
77 1:11:19 346 ONIMURA MASATO 46 JAPAN
78 1:11:20 402 YAMADA TAKEICHI 70 JAPAN
79 1:11:40 407 NAKAJIMA SEIJI 39 JAPAN
80 1:11:46 411 NISHIDA YUTAKA 39 JAPAN
81 1:11:51 388 TOYAMA TETSUNORI 52 JAPAN
82 1:11:53 416 ISHIHARA MITSUO 71 JAPAN
83 1:11:53 372 SAKAI SYUNJI 54 JAPAN
84 1:11:55 413 UEHARA KAZUO 44 JAPAN
85 1:12:38 412 MIYATA MINORU 57 JAPAN
86 1:14:04 394 HUANG GUO QIANG 40 CHINA
87 1:14:53 457 NADA MASATOSHI 56 JAPAN
88 1:15:39 403 KINOSHITA MASATAKA 18 JAPAN
89 1:17:27 420 MORINAGA TADAHIRO 49 JAPAN
90 1:17:55 400 IAN GAINEY 55 AUSTRALIA
91 1:18:35 414 TANAKA SHIGEAKI 48 JAPAN
92 1:19:21 410 MORI KATSUTOSHI 65 JAPAN
93 1:19:36 391 KIBE TSUYOSHI 64 JAPAN
94 1:20:01 399 OHAMA MASAHIRO 47 JAPAN
95 1:20:42 373 ABE KAZUO 43 JAPAN
96 1:21:53 455 TAMURA RYO 26 JAPAN
97 1:21:54 409 TAKAHASHI SHOGO 40 JAPAN
98 1:22:13 408 NONAKA MAMORU 39 JAPAN
99 1:24:46 428 OKADA ISAMU 36 JAPAN
100 1:28:01 430 YANO MITSUTAKA 61 JAPAN
101 1:29:19 441 IMAJUKU SHINNOSUKE 20 JAPAN
102 1:32:25 433 KUDO KINJIRO 81 JAPAN
103 1:33:14 425 NAKASHIMA TAKAYUKI 41 JAPAN
104 1:35:22 444 TOYAMA MINORU 65 JAPAN
105 1:36:22 429 NISHIMURA YASUYOSHI 63 JAPAN
106 1:37:26 446 FUKUSUMI NOBUHIRO 50 JAPAN
107 1:48:39 450 UGADI KOICHI 70 JAPAN
108 1:50:42 442 ANAN SHOICHI 28 JAPAN
109 1:51:10 451 TAKEHISA HIROTOSHI 56 JAPAN

T53/54 Class Women
Rank Time No Name Age Country
1 1:00:55 357 MIYAMOTO MIKI 26 JAPAN
2 1:05:45 423 LEE YOO ME 26 KOREA
3 1:06:34 390 TAKASAKI MIZUKI 29 JAPAN
4 1:07:15 378 DATE KIYOKO 57 JAPAN
5 1:08:40 398 YAMANOHA YORIKO 45 JAPAN
6 1:10:07 377 SHONAKA KAORI 30 JAPAN
7 1:10:28 431 NITTA KEIKO 29 JAPAN
8 1:13:04 382 OKUYA ITSUKO 48 JAPAN
9 1:20:11 459 HORIE CHIKAKO 35 JAPAN
10 1:28:40 421 MATSUDA KOZUE 22 JAPAN
11 1:32:41 437 ITO YASUE 49 JAPAN

T52 Class Men
Rank Time No Name Age Country
1 1:05:53 367 MORISHIMA EIKI 43 JAPAN
2 1:08:03 385 YOSHINO MASASHI 39 JAPAN
3 1:08:29 401 PETER ANGEL 26 AUSTRALIA
4 1:09:53 387 SATO HITOSHI 25 JAPAN
5 1:11:27 397 MATSUO MITSUHIRO 30 JAPAN
6 1:18:22 461 MATSUMOTO NAOYUKI 28 JAPAN
7 1:19:07 418 IMAI YOSHITAKA 26 JAPAN
8 1:20:06 463 FUJISHIGE JUNYA 40 JAPAN
9 1:23:22 415 SEKIYA SHINICHI 38 JAPAN
10 1:27:06 424 TAKAMI HIROSHI 42 JAPAN
11 1:28:07 453 TOKUMASA KOUICHI 40 JAPAN
12 1:32:39 460 LEE GWANG SEUNG 27 KOREA
13 1:32:43 426 HOSHI MITSUHARU 35 JAPAN
14 1:33:15 438 KAWAKUBO KAZUMA 57 JAPAN
15 1:34:08 454 MOON YOUNGSOO 37 KOREA
16 1:36:47 464 HIGA MITUO 41 JAPAN
17 1:37:10 432 NAKAZAKI MAKOTO 38 JAPAN
18 1:41:53 439 SUGAMA TOSHIMI 50 JAPAN
19 1:52:30 436 KUWAHARA YASUKI 31 JAPAN

T52 Class Women
Rank Time No Name Age Country
1 1:12:57 404 SATO YUKA 23 JAPAN
2 1:39:13 448 KRISTEN MESSER 20 U.S.A.

T51 Class Men
Rank Time No Name Age Country
1 1:32:56 434 HAMAZOE KANAME 35 JAPAN
2 1:39:14 449 SAITO YUJI 49 JAPAN
3 1:39:19 440 KAI KUNIO 37 JAPAN
4 1:40:32 466 HIRAYAMA KENGO 20 JAPAN
5 1:49:43 447 TAKASAGO KOZO 41 JAPAN
6 1:55:54 445 TSUJIKAWA TSUYOSHI 33 JAPAN
7 1:56:02 452 ODE TSUMORU 55 JAPAN